Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Sign On i Stockholm AB (publ) ("Sign On") har, den 9 juli 2004, sålt 230 000 aktier i FormPipe AB (publ) ("FormPipe"). Sign On äger därefter inga aktier i FormPipe utan endast det konvertibla skuldebrev om nominellt 7,3 mkr, som representerar 20,9 procent av rösterna och kapitalet i FormPipe efter full utspädning. Sign On erbjuder kostnadseffektiva, standardiserade processverktyg och dokument i abonnemangsform via Internet. Verksamheten inriktar sig främst på att erbjuda chefsstöd och hjälpmedel inom det personaladministrativa området. Sign On är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har idag 38 anställda, med kontor i Stockholm och Helsingborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/12/20040712BIT20510/wkr0010.pdf Pressreleasen i PDF format

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar