Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse blir ny storägare i Sign On!

Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse blir ny storägare i Sign On! Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse har idag tecknat nyemission av 150.000 aktier och över marknaden köpt ytterligare 150.000 aktier och har därmed totalt 300.000 aktier i Sign On, motsvarande 3,9% av kapitalet. Internetföretaget Sign On utökar sin ägarekrets med ytterligare en känd aktör på kapitalmarknaden. Bland övriga aktieägare återfinns Inter IKEA, 6:e AP-fonden, Alecta och Skandia för att nämna några av Sign On´s större ägare. - Vi har följt Sign On under en längre tid och konstaterar att bolaget har en unik marknadsposition med en portfölj av produkter som skapar värde för kunderna genom tydliga kostnadsbesparingar. Sign On befinner sig i ett intressant skede och nyemissionen gav oss möjligheten att få en tillräcklig exponering mot vad vi anser vara en attraktiv investering, säger Mattias Ledunger portföljförvaltare hos Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse. Sign On välkomnar Praktikertjänst som en ny ägare i Sign On, meddelar Bosse Falgard VD Sign On. Sign On har utvecklat en programvara, FormPipe, för att elektroniskt signera dokument och information som skickas via Internet. Sedan årsskiftet har ett elektroniskt undertecknat dokument lagligt stöd. Målgruppen för FormPipe är myndigheter, kommuner och företag som tar emot stora mängder information via Internet, berättar Bosse Falgard. Sign On erbjuder även elektroniska blanketthotell, som ersätter de traditionella förråden med pappersblanketter. Nästa steg är att även skicka blanketterna via Internet och detta möjliggörs nu med hjälp av FormPipe, avslutar Bosse Falgard. För vidare information: Andreas Halvarsson, vice VD Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har ca 65 anställda, har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe som bolaget äger. Sign On är svensk agent för SignForm, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm har för närvarande kontor i 11 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT01150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT01150/bit0001.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar