Sign On och SEB inleder samarbete och erbjuder blanketter och ID- handling på Internet

Sign On och SEB inleder samarbete och erbjuder blanketter och ID- handling på Internet Sign On och Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, kommer inom ramen för Bankernas ID-tjänst erbjuda bankernas kunder att via Internet, i kontakt med myndigheter och företag, kunna elektroniskt identifiera sig och med hjälp av elektronisk signatur underteckna blanketter och dokument. Via sin Internetbank ska privatpersoner kunna ladda ned personliga certifikat för säker identifiering och signering på Internet. Den nya tjänsten tas fram tillsammans med fem andra banker och därmed skapas en säker e-handel och kommunikation. Tjänsten kallas Bankernas ID-tjänst. För att använda tjänsten erhåller konsumenten ett s.k. certifikat från sin Internetbank. Med detta kan kunden identifiera sig och få tillgång till personlig information på de webbplatser som utnyttjar tjänsten. Dessutom finns ett certifikat för signering som kan användas för godkännande av t ex transaktioner och underskrift av myndighetsblanketter och andra typer av dokument. Myndigheter och företag kommer att kunna köpa ID-tjänsten från bankerna i konsortiet och därigenom få möjlighet till en säker elektronisk kommunikation med alla privatpersoner som skaffat certifikat. - Anledningen till att användandet av ID-tjänsten kommer att bli så utbrett inom så kort tid beror på att det redan idag finns 2,5 miljoner internetbankskunder. Det kan handla om att t ex skriva ett hyreskontrakt, teckna en försäkring eller ta studielån, kunden kommer erbjudas många nya spännande alternativ, säger Lars Ekstedt, Chef SEB e- banking Sverige - Nu får konsumenter möjligheten att via Internet helt elektroniskt signera och sända in alla formera av blanketter och dokument, t ex deklarationer på ett säkert och enkelt sätt säger Andreas Halvarsson vVD Sign On. Intresset från våra kunder har minst sagt varit stort avslutar Halvarsson. För vidare information: * Andreas Halvarsson, vice VD Sign On, tel: 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-post: andreas.halvarsson@signon.se Bilder för fri publicering finns att hämta på www.signon.se * Viveka Mellberg, chef Customer Aquisition Corporate Clients SEB e-banking 08-692 77 47 eller 070-692 77 47, e-post: viveka.mellberg@seb.se FAKTA BANKERNAS ID-TJÄNST Bankernas ID-tjänst är ett samarbete mellan SEB och fem andra banker (Danske Bank, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Ikanobanken och Skandiabanken) som ska ge Sveriges 2,5 miljoner Internetbankskunder en elektronisk ID-handling. Med den kommer det att vara möjligt att både identifiera sig på nätet - för att få ut personliga handlingar som till exempel en aktuell försäkring - och att attestera och teckna avtal, kontrakt och andra typer av handlingar som normalt kräver en handskriven signatur. Företag köper tjänsten och sedan får kunderna - privatkunder och företagskunder - tillgång till den via sitt Internetkontor. IBM står för den tekniska lösningen. Bankerna berkäknar att lansera tjänsten under kvartal 2002. Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har ca 70 anställda, har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe som bolaget äger. Sign On är svensk agent för SignForm, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm har för närvarande kontor i 11 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar