Sign On redo för världssatsning

Sign On redo för världssatsning En ny lagstiftning om elektroniska signaturer och en omprioritering förra året har nu gett svenska Sign On (publ) och systemet FormPipe ett rejält försprång på en ny världsmarknad. Pilotanläggningar körs redan i fem länder. Marknaden för elektroniskt signerade dokument och avtal beräknas till mångmiljardbelopp. -Vi ska utnyttja försprånget vi har fått och ta FormPipe till världsmarknaden, bland annat genom nya globala allianser. Det rör sig om en ny enorm marknad, säger Bosse Falgard, VD för Sign On. Förra året lade bolaget in högsta växeln och satsade på att bli först med ett komplett program för elektroniska signaturer när lagstiftningen började gälla i Sverige den 1 januari. I USA gällde den nya lagstiftningen redan och i EU, Kanada och Australien får elektroniska signaturer laglig giltighet under året. - Den strategiska omprioriteringen var ett lyckoskott, menar Bosse Falgard. Vi har redan piloter igång i fem länder och räknar med att snabbt etablera samarbeten med stora globala aktörer som kan använda FormPipe i sina applikationer över hela världen. Marknaden för "Secure e-form delivery", som säker hantering av elektroniska blanketter och signaturer kallas, beräknas enligt analysföretaget Baird i USA, uppgå till 5.5 miljarder US dollar år 2005. - Vi blev först i världen med ett komplett system för elektroniska signaturer. Målet är nu att göra FormPipe till en de facto-standard i Europa, säger Bosse Falgard. Sign On redovisade i sitt bokslut en fördubbling av omsättningen, 19 miljoner i kassan och 81,5 % i soliditet. Bolaget räknar med ett positivt kassaflöde fr o m slutet av 2001. För mer information, kontakta Andreas Halvarsson, vice VD Sign On, 08-555 290 07, 070-545 95 95, e-mail: andreas.halvarsson@signon.se Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe för komplett hantering av elektroniskt signerade dokument och avtal, som bolaget äger. Sign On har för närvarande ca 50 anställda och är svensk agent för Sign Form, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm har för närvarande kontor i 11 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00680/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar