Svenska Sign On först i världen med signaturer på nätet

Svenska Sign On först i världen med signaturer på nätet Svenska Sign On blir först i världen med ett komplett system för att signera blanketter elektroniskt över Internet. I fem år har börsnoterade Sign On byggt upp och sålt ett system med elektroniska blanketter och blankhotell på Internet som huvudägaren SignForm lanserar globalt. Nu lanseras FormPipe, ett program för e-signaturer. - Vi börjar med att lansera programmet FormPipe i Sverige, det är fullt färdigt och testas nu av ett antal kunder, innan vi börjar marknadsföra det fullt ut i världen, säger Bosse Falgard, VD för Sign On. Genom våra systerföretag SignForm har vi redan säljorganisationer i 11 länder, men vi arbetar nu med att öka försäljningen till fler länder FormPipe bygger på världsstandarden PKI (Public Key Infrastructure) som innebär att en person kan identifieras och hans personliga data överförassäkert och krypterat digitalt, vilket är förutsättningen för den elektroniska signaturen. FormPipes program löser hela transaktionen från elektronisk blankett till signerat avtal över Internet. - När USA och Sverige beslöt att lagstifta om att elektroniska signaturer skall gälla som underskrift förra året, valde vi att fokusera på att utveckla programvaran FormPipe för att vara först med ett komplett program för elektroniska signaturer över Internet. Det har vi lyckats med och räknar nu med att tillväxten för FormPipe ska vara mycket stor över hela världen, menar Bosse Falgard. I Sverige gäller lagen om elektroniska signaturer sedan 1 januari, i USA sedan 1 november och i samtliga EU-länder kommer lagen att träda i kraft i mitten av juni. Lagen, att en elektronisk signatur via dator och Internet är lika giltig som en handskriven namnteckning, kommer att revolutionera hanteringen av avtal och kontrakt, som nu kan ske betydligt snabbare och med full säkerhet. För vidare information, kontakta Bosse Falgard, VD Sign On, 08-555 290 00, 070-946 05 68. e-mail: bosse.falgard@signon.se Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har ca 50 anställda, har producerat och sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe som bolaget äger. Sign On är svensk agent för Sign Form, en Internetbaserad databas för alla typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm har för närvarande kontor i 11 länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar