Wise Group lanserar Wise Professionals - Rekrytering och bemanning av nyckelpersoner

Wise Group startar personaluthyrning av nyckelpersoner inom Försäljning, Marknad/Info, Ekonomi, IT. Interimsuppdragen kommer att gälla allt från ledningsbefattningar till specialistfunktioner.

"Chefsförsörjning är ett viktigt område för våra kunder. Efter sommarens förvärv av rekryteringsföretaget K2 Search, tar vi nu nästa steg och erbjuder även interimschefer", säger VD Marika Philipson.

"Vi har sedan ett par år en etablerad konsultverksamhet inom HR-området och ser där att behovet av att hyra in nyckelpersoner ökar, det är därför ett naturligt steg för Wise att gå vidare och avsevärt utöka erbjudandet till marknaden" fortsätter Marika Philipson.

Wise Group verkar inom området HCM (Human Capital Management) och förvärvade i augusti rekryteringsföretaget K2 Search. Förvärvet innebar att Wise kraftigt stärkte sin position inom området rekrytering och search, vilket är en av HR-funktionens tre grundpelare – rekrytering, utveckling och avveckling. Genom att även kunna erbjuda interimschefer och specialister förstärker Wise Group servicen till sina kunder.

I ett första steg har ett tiotal medarbetare knutits till Affärsområdet som bär namnet Wise Professionals. Affärsområdet kommer även att arbeta med urvalsrekrytering och kompletterar på så sätt K2 Search som fokuserar på searchrekrytering.

"Inom fem år ska vi bli ett av de ledande företagen inom segmentet rekrytering och bemanning, en tuff vision men Wise Group har ett brett kontaktnät och är ett etablerat namn bland både kunder och kandidater så det känns rätt att sikta högt", avslutar Marika Philipson.

För ytterligare information kontakta:
Marika Philipson, VD
tel: 08-555 290 03, e-post: marika.philipson@wise.se

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Prenumerera

Dokument & länkar