Amerikanska patentverket avser bevilja nytt patent för Foxy-5

WntResearch AB meddelar idag att Amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) har meddelat bolaget att man avser att bevilja ett patent för Foxy-5 för behandling av prostatacancer.

VD Nils Brünner kommenterar: "Det är mycket positivt att vi nu kommer att få ett patent i USA som omfattar behandling av prostatacancer med Foxy-5. Det kommer att ge oss möjlighet att verka inom ett område där det finns ett mycket stort medicinskt behov av nya läkemedel. Vi tror att Foxy-5 har möjlighet att möta det medicinska behovet vid behandling av prostatacancer, där idag allt för många män drabbas av dödlig metastaserande sjukdom. I vår nyligen avslutade fas 1-studie med Foxy-5 fick vi de första indikationerna på effekt av Foxy-5 hos patienter med prostatacancer. Det är särskilt glädjande att detta patent kommer på plats eftersom det inte bara kommer att omfatta behandling av prostatacancer, det kommer också att ge WntResearch en förlängd patenttid för Foxy-5.”

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget.