Marknadsmeddelande 284/17 - Sista dag för handel med BTU i WntResearch AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, WNT BTU, är den 17 november, 2017. 

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: WNT BTU
ISIN-kod: SE0010440776
CFI: ESXXXX
FISN: WNT/BTU NV
Orderbok-ID INET: 144240
Orderbok-ID Elasticia: 4112
Sista handelsdag: 17 november 2017

Stockholm den 14 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget.