Marknadsmeddelande 284/17 - Sista dag för handel med BTU i WntResearch AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, WNT BTU, är den 17 november, 2017.  

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: WNT BTU
ISIN-kod: SE0010440776
CFI: ESXXXX
FISN: WNT/BTU NV
Orderbok-ID INET: 144240
Orderbok-ID Elasticia: 4112
Sista handelsdag: 17 november 2017

Stockholm den 14 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se  

Om oss

WntResearch skall huvudsakligen generera intäkter via utlicensiering av Bolagets läkemedelskandidater för olika metastaserande cancerformer. Genom utlicensiering till etablerade aktörer inom läkemedelsbranschen främjas effektiv, professionell och i sammanhanget snabb lansering av läkemedel.