WntResearch redovisar en delrapport från fas 1-studien med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att en delrapport med kliniska data från fas 1-studien med Foxy-5 kommer att redovisas på bolagets hemsida under kvällen den 5 november.

Som tidigare kommunicerats kommer WntResearch att presentera ett abstrakt med resultat från studierna på Foxy-5 vid en stor internationell kongress, med fokus på utveckling av läkemedel mot cancer, i Boston den 6 november.*

För att säkerställa att alla berörda parter har tillgång till samma information samtidigt, meddelar bolaget att en delrapport med data från fas 1-studien kommer att publiceras på deras hemsida (www.wntresearch.com). Presentationen kommer att publiceras under kvällen den 5 november och placeras under rubriken "Investor & media", underrubrik "Evenemang & presentationer".

VD Nils Brünner säger: "Vi är glada att nu kunna presentera en första preliminär rapport av våra resultat från fas 1-studien med Foxy-5, både för kollegor inom forskningen och våra aktieägare. Samtidigt arbetar vi vidare på den finala och fullständiga rapporten från fas 1-studien, vilken kommer att presenteras snarast möjligt. Vi har för närvarande också stort fokus på att inleda den uppföljande fas 1b-studien."

*AACR-NCI-EORTC (American Association for Cancer Research, the National Cancer Institute in USA and the European Organization for Research and Treatment of Cancer).

För ytterligare information kontakta:
Nils Brünner, VD
E-post: nbr@wntresearch.com
Telefon: + 45 2614 4708

Om WntResearch
WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Om oss

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget.

Prenumerera

Dokument & länkar