Wonderful Times Group flyttar datum för årsstämma samt delårsrapport ett

Årsstämma kommer att hållas den 23 maj 2017 kl 15 på Gillesvik Invest kontor på Norr Mälarstrand 12 i Stockholm. Delårsrapport för januari - mars 2017 kommer att offentliggöras den 23 maj 2017. 
 
 
 

 

Mobil: 070-486 99 83 
E-post: sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se

www.wonderfultimes.se

Prenumerera

Dokument & länkar