Nordiska statsministrar träffade ungdomar som förändrar världen

Kraften i våra unga scouters engagemang är enorm. Det är morgondagens ledare från hela världen som deltagit i World Scout Jamboree. De har fått möjlighet att växa i mötet med andra och är nu redo att förändra världen när de kommer hem. Och ungdomarna som planerat och förberett Världsscoutlägret har genom sitt ideella engagemang fått ovärderliga meriter för framtiden.

Det sa chefen för världsscoutlägret Marie Reinicke på lördagen när hon tog emot statsministrarna från Sverige, Danmark och Finland. Samma dag hålls avslutningsceremonin för World Scout Jamboree som är det största ungdomsevenemanget som arrangerats i Sverige genom tiderna. World Scout Jamboree anordnas vart fjärde år någonstans i världen med deltagare i åldrarna 14-17 år. 

Marie Reinicke är 29 år och den första kvinnliga Jamboree-chefen och den yngsta genom tiderna.

- Alla dessa unga människor som gjort Jamboreen möjlig har nu unika erfarenheter av projektledning och ledarskap. Tillsammans är de en positiv kraft i samhället oavsett var de kommer att verka.

Scoutrörelsen är en rörelse av och för unga, med stöd av vuxna. Därför har planering och genomförande av Jamboreen genomsyrats av viljan att unga ledare får ta stort ansvar och utvecklas med uppgiften – learning by doing. I planeringsorganisationen har det ingått ca 1500 scouter från 25 länder som under 2-3 år lagt ner 650 000 ideella planeringstimmar för att skapa Jamboreen. Under lägerperioden har dessutom tusentals unga vuxna från hela världen varit funktionärer. Alla har fått möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och sina ledaregenskaper när de löst uppgifter tillsammans. 

- Självklart har vi använt scoutmetoden när vi arbetat med Jamboreen, säger hon. Alla delar av organisationen har jobbat i mindre grupper (patruller) precis som vi gör i all scoutverksamhet. Dessa motsvarar arbetslag eller team som man har på vanliga arbetsplatser.

Delat ledarskap har också varit prioriterat. Varje organisationsenhet har haft två ansvariga, i de flesta fall en kvinna och en man. Arbetssättet har också inneburit att yngre ledare fått stöd av mer erfarna.

- Precis som det beskrivs i Jamboreens officella låt – Changing the World - så har vi genom att låta 39 000 unga människor från 150 länder mötas förändrat världen. Deltagarna har levt tillsammans och genomfört aktiviteter med fokus på möten, natur och samhörighet. De har fått en ökad förståelse och vänner för livet med sig hem, avslutar Marie Reinicke.


För mer information om World Scout Jamboree, kontakta:
Presscentret på World Scout Jamboree: 010- 4714407
press@worldscoutjamboree.se

Snabbfakta om 22nd World Scout Jamboree:

• Lägret pågår mellan den 27 juli och 7 augusti 2011.
• Deltagarna i en World Scout Jamboree är 14-17 år. Det är en unik scoutupplevelse. Varje person kan bara åka som deltagare på en världsjamboree en gång i livet.
• Totalt väntas minst 39 000 scouter till Världsjamboreen i Sverige 2011. Av dessa är cirka 10 000 funktionärer som ställer upp på sin fritid för att ge scouterna en lägersommar utöver det vanliga.
• I världen finns totalt omkring 40 miljoner scouter.

Taggar:

Dokument & länkar