Scouterna: Barn har rätt till samma trygghet på fritiden som i skolan

-          Att få tillgång till utdrag ur brottsregistret, på samma sätt som skolverksamheten, skulle möjliggöra för oss i Scoutrörelsen och andra ideella barn- och ungdomsrörelser i Sverige att undvika att barn och ungdomar utsätts för situationer där dokumenterat olämpliga vuxna har ansvar för dem.

Det sa Helene Gestrin ordförande i Svenska Scoutrådet vid den internationella konferensen ”Keeping children safe from harm – taking action together”  som hölls under Världsscoutlägret (World Scout Jamboree) i Kristianstad på måndagen. Konferensen arrangerades av Svenska Scoutrådet och Världsscoutorganisationen med stöd av World Childhood Foundation.

Scoutrörelsen har inom föreningslivet i Sverige och den politiska debatten under många år varit drivande i frågor om trygg och säker verksamhet i ideell sektor. En del i det arbetet är dagens konferens där representanter för föreningslivet i Sverige och scoutförbund från hela världen kan byta erfarenheter om hur man arbetar förebyggande för att förhindra och upptäcka fysiska, psykiska och sexuella övergrepp.

-          Ansvaret för de unga medlemmarna är hela tiden vårt, men vi saknar fortfarande ett viktigt verktyg som kan komplettera vårt eget förebyggande arbete. Det har förekommit att olämpliga vuxna fått ansvar för barn i verksamhet och förgripit sig på dem. Detta hade i vissa fall kunnat undvikas om Scoutrörelsen kunnat begära att våra ledare ska lämna utdrag brottsregistret precis som de enligt lag måste göra om de skulle söka jobb på en skola, säger Helene Gestrin som till vardags arbetar som åklagare med bland annat övergrepp mot barn.

-          Det är inte en rättighet att vara scoutledare eller barn- och ungomdsledare i någon annan organisation. Det är ett förtroende som man får och som man måste förtjäna varje dag. Vi accepterar inte att våra scouter utsätts för någon form av övergrepp vare sig det är fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Därför polisanmäler vi övergrepp och ser till att all våra scoutkårer har policies och handlingsplaner som tar hand om och ger stöd till alla inblandade, säger Helene Gestrin.

12 500 ideella funktionärer från de 150 länder som arbetar på världsscoutlägret har gått igenom e-learningkursen Safe from harm. Scouterna har i Sverige bedrivit ett strategiskt utbildningsarbete under många år och medvetenheten inom scoutrörelsen har ökat. Det förebyggande arbetet i scoutrörelsen kompletteras av policies och handlingsplaner som ska hjälpa alla vuxna ledare att skapa en så trygg verksamhet som möjligt och ge stöd för att agera om något händer.

-          Barn och ungdomar har svårare att göra sin röst hörd. Därför faller ansvaret på oss vuxna att se till att de har det bra och att agera om det inte är så. Arbetet får aldrig avstanna. Vi får aldrig luta oss tillbaka. Det viktigaste vi kan göra är att ha ett aktivt och fungerande arbetssätt för att ge barn och ungdomar en trygg miljö att växa i, säger Helene Gestrin.

Om konferensen:

”Keeping Children Safe From Harm – taking action together” är en internationell konferens om Scouternas arbete med att förebygga övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Konferensen arrangerades av Svenska Scoutrådet och World Organization of the Scout Movement med stöd av World Childhood Foundation och samlade 250 deltagare från 64 länder.

Huvudtalare vid konferensen var HM Drottning Silvia, Dr Susan Bissell, Chief of Child Protection hos UNICEF, ordförande i svenska scoutrådet Helene Gestrin och generalsekreteraren för Scouternas Världsorganisation (World Organization of the Scout Movement, WOSM) Luc Panissod. WOSM lanserade ett nytt globalt utbildningsmaterial för scoutrörelsen under konferensen. På eftermiddagen genomfördes 11 interaktiva seminarier där olika organisationer delar med sig av sina erfarenheter. Dagen avslutades med en paneldiskussion. .

Mer information:

Talen från konferensen finns tillgängliga på www.worldscoutjamboree.se/press

Presskontakt 22nd World Scout Jamboree:

http://sverige.worldscoutjamboree.se/press
010 471 44 07 (kontorstid 8.30-16.00)

070 021 73 63 (jourhavande 16.00-08.30)

Snabbfakta om 22nd World Scout Jamboree:

• Lägret pågår mellan den 27 juli och 7 augusti 2011.

• Deltagarna i en World Scout Jamboree är 14-17 år. Det är en unik scoutupplevelse. Varje person kan bara åka som deltagare på en världsjamboree en gång i livet.

• Totalt väntas minst 39 000 scouter till Världsjamboreen i Sverige 2011. Av dessa är cirka 10 000 funktionärer som ställer upp på sin fritid för att ge scouterna en lägersommar utöver det vanliga.

• I världen finns totalt omkring 40 miljoner scouter.

Taggar:

Dokument & länkar