Om oss

14-18 juni 2010 står Karlstad värd för världskongressen World Summit, som samlar världens främsta experter och inspiratörer när det gäller barn, ungdomar och media. World Summit är en mötesplats och ett unikt tillfälle att ta del av nya forskningsrön och fortbilda sig kring den medievärld våra unga lever i. Sedan starten 1995 i Melbourne har kongressen återkommit vart tredje år och arrangerats i London, Thessaloniki, Rio de Janeiro, Johannesburg och nu Karlstad.