wpd och Forststyrelsen startar vindkraftprojekt i Muonio

wpd Finland Oy och Forststyrelsen inleder gemensam vindkraftanläggning på Mielmukkavaarabacken i Muonio, norra Finland.

Mielmukkavaarabacken ligger i byn Yli-Muonio i Muonio kommun, och ligger fyrahundrasjuttio
meter över havet. Mielmukkavaara området har reserverad för vindkraftsproduktion i den regionala planen för Fjäll-Lappland. Skogsområdet ägs av Forststyrelsen. Området är på ca 350 hektar och lämpar sig väl för vindkraft. Parterna uppskattar att vindkraftparken kommer att innehålla minst tio vindkraftverk, med en total kapacitet på minst 30 megawatt.

Den första fasen av projektet inleds med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning(MKB)vidare kommer man även att påbörja vindmätningar i området.Enligt tidsplaneringen inleds vindmätningarna under sommaren 2009 och den planeradebyggstarten för vindkraftparken blir 2011. Projektplaneringen kommer att fortsätta genom ett intensivt samarbete tillsammans med en rad olika lokala aktörer.

– Forststyrelsen vill främja användningen av förnybara energikällor och kommer tillsammans med
aktörer i branschen undersöka nya möjligheterna i området. Mer detaljerade undersökningar
kommer också att genomföras i områden som har reserverats för ändamålet i provinsens markanvändningsplaner, säger Antero Luhtio, direktör för Forststyrelsen.
Enligt honom är Muonio’s Mielmukkavaara en av Lapplands mest intressantaste platser. Området är en utmärkt plats för ett pilotprojekt.

– Vi är intresserade av att använda Lapplands vindkraftpotential i ett större sammanhang.
Muonioprojektet är en viktig utgångspunkt i det gemensamma samarbetet med Forststyrelsen,där vi ser Muonioprojektet som en viktig milstolpe för vindkrafts realisering i Lappland, säger Esa Holttinen, VD för wpd Finland Oy. wpd utvecklar vindkraftprojekt även i norra Sverige, där wpd Scandinavia AB har nyligen startat upp två projekt med Sveriges Sveaskog, motsvarande organisation till Forststyrelsen.

För mer information, kontakta:
Antero Luhtio, Direktör Forststyrelsen, tel +358 400 45 99 69
Esa Holttinen, VD wpd Finland Oy, tel. +358 40 506 36 32

Taggar:

Om oss

wpd Finland Oy med säte i Esbo, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen – en av Europas ledande vindkraftsaktör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika förnyelsebara energi projekt.

Prenumerera

Dokument & länkar