wpd projekterar landbaserad vindkraftpark vid Hangö udd

wpd Finland Oy projekterar landbaserad vindkraftpark med markägaren Ovako Wire Oy Ab vid Hangö udd, Finska viken. Wpd uppskattar att området rymmer ungefär sex turbiner i storleksordningen 3-3,6 MW vilket skulle ge en kapacitet på ca 20 MW.

Ett antal studier är planerade för att undersöka förutsättning för vindkraftparken.

För att få mer kunskap om hur vindförhållanden påverkas i skogsmiljö inleder wpd ett fördjupande
samarbete med Pöyry Oyj som ansvarar för vindmätning. En mätmast på 100 m kommer att
sättas upp på plats för att ge svar på hur turbulens i skog påverkar vindkraftverket gällande
effektivitet, produktion och slitage.

- Resultaten av undersökningarna kommer att ligga till grund för beslut om vidare utbyggnad av
landbaserade vindkraftparker inom flera områden i landet, förklara Esa Holttinen.

Wpd har skrivit ett förhandsavtal för marken med Ovako Wire Oy Ab, som ser stor betydelse inför
det gemensamma samarbetet och möjligheten till en utvecklad vindkraftpark på deras ägor.

- Wpd utvecklar två stora havsbaserade vindkraftparker i Finland, den ena utanför Korsnäs söder
om Vasa, och den andra är i Suurhiekka. De två projekten har tillsammans en kapacitet på 1000
MW. Vi har långsiktiga planer att fortsätta med att etablera mindre landbaserade vindkraftparker
med en total kapacitet mellan 50 till 100 MW inom de närmste fem åren. Detta öppnar nya
möjligheter för vindkraftsetableringen i Finland både med nytt kapital och vindkraft erfarenhet.
Wpd’s mål är att inom de närmaste 10 åren installera 1000 MW, där vi kan räkna med att
vindkraften är en av de viktigaste förnyelsebara energikällorna i Finland, säger Esa Holttinen.

För mer information, kontakta:
Esa Holttinen, VD, wpd Finland Oy, tel: +358 40 506 3632, e.holttinen@wpd.fi

Om oss

wpd Finland Oy med säte i Esbo, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen – en av Europas ledande vindkraftsaktör med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika förnyelsebara energi projekt.

Prenumerera

Dokument & länkar