Ändrad lagstiftning kräver inget bygglov

Med anledning av den ändrade lagstiftningen som träder i kraft den 1 augusti 2009, återkallar wpd bygglovsansökan för vindkraftsparkerna Videbäcksmåla och Uråsa.

Ändringarna i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken innebär att det nuvarande kravet på bygglov och detaljplan i huvudsak tas bort om en vindkraftsanläggning fått tillstånd enligt Miljöbalken. Den nya regeländringen beslutades av Riksdagen den 20 maj 2009 och syftar bland annat till att underlätta prövningsprocessen och undvika dubbelprövning hos olika myndigheter. För att säkerställa kommunens inflytande ska tillstånd enligt Miljöbalken endast kunna ges om kommunen har tillstyrkt det. Med anledning av den ändrade lagstiftningen återkallar wpd sina bygglovsansökningar till kommunerna i Växjö/Tingsryd och Torsås. Tillståndsansökan för vindkraftsparken Videbäcksmåla inlämnades till Länsstyrelsen den 3 april 2009 och för Uråsa den 2 april 2009. Ytterligare information om Regeringens proposition (2008/09:146) gällande prövning av vindkraft, finns via denna länk: http://regeringen.se/content/1/c6/12/24/60/4e8fef1a.pdf För mer information kontakta: Suzana Johansson, Informationschef wpd Scandinavia AB, tfn + 46 709 50 37 37 Angelica Widing, Projektledare wpd Scandinavia AB, tfn + 46 8 501 091 72 Peter Gustavsson, Tingsryds kommun tfn + 46 477 442 28 Per Ånelius, Växjö kommun + 46 470 436 25 Christer Franzén, Torsås kommun tfn + 46 486 332 02

Taggar:

Om oss

wpd Scandinavia AB med säte i Stockholm, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen - en av Europas ledande vindkraftaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika projekt inom förnybar energi sedan 1996. Hittills har wpd-koncernen driftsatt omkring 1600 vindkraftverk med en total effekt på 2 000 MW och planerar för ytterligare 7000 MW runt om i världen. I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 2000 MW, bland annat två av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet.

Prenumerera

Dokument & länkar