Pågående vindmätning på Västra bankens fyr

wpd har påbörjat med vindmätningen för den planerade vindkraftsparken Finngrunden på Västra och Östra banken i södra Bottenhavet, cirka 40 km öster om fastlandet vid Gävlekusten.

wpd planerar att bygga den havsbaserade vindkraftsparken Finngrunden med ca 300 vindkraftverk i havet utanför Gävlekusten. En mätmast på 50 m har placerats på fyren där mätningarna kommer att pågå under ett par år. wpd hoppas få svar på hur turbulens och vindhastighet påverkar förväntad produktion från vindkraftverken, samt vilka påfrestningar och slitage de utsätts för. – Vindmätningarna är en viktig del i vårt projekteringsarbete som utgör adekvat information om vindförhållanden i området. Installationsarbetet av mätmasten har varit lyckad och genomförd enligt tidplan, tack vare noggranna förberedelser. Det lokala samarbetet har varit en bidragande roll till det lyckade installationsarbetet, säger Henrik Sjöström ansvarig projektledare för installationen. Fakta om mätmasten: Fyr höjd: 25 m, mätmasten: 50 m Vindmätning: 30, 35, 40, 45 och 50 m höjd Övervakning: Kamera Strömförsörjning: Sol, vind och diesel Leverantörer: Mätsystem: In Situ Instrument AB Mast: Cue Dee Produkter AB Fundament: Brynäs Mekano AB Installatörer: Sjötransport, materialhantering och säkerhet: Rederi i Olsvik AB Fundament: Dyk och anläggning AB Mast: Site AB, Dyk och anläggning Helikopter: Stockholms Helikoptertjänst AB Logi: Söder H Söderhamn Hyrmaskiner: Tidermans Hyrmaskiner AB Fakta om den havsbaserade vindkraftsparken Finngrunden: Vindkraftsparken är lokaliserad ca 40 kilometer från fastlandet, öster om Gävle. Inom projekteringsområdet finns det möjlighet att bygga en vindkraftspark med en samlad effekt på upp till 1 500 MW. Den uppskattade årliga produktionen förväntas bli upp till 5,5 TWh (5500 miljoner kWh), vilket skulle motsvara el för 1 100 000 hushåll. Den planerade vindkraftsparken bedöms vara i drift år 2014. För mer information kontakta: Henrik Sjöström, Projektledare wpd Scandinavia AB, tfn 46 8 501 091 62 Suzana Johansson, Informationschef wpd Scandinavia AB, tfn + 46 709 50 37 37

Taggar:

Om oss

wpd Scandinavia AB med säte i Stockholm, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen - en av Europas ledande vindkraftaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika projekt inom förnybar energi sedan 1996. Hittills har wpd-koncernen driftsatt omkring 1600 vindkraftverk med en total effekt på 2 000 MW och planerar för ytterligare 7000 MW runt om i världen. I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 2000 MW, bland annat två av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar