wpd genomför naturinventeringar vid Risbrunn

wpd planerar för en vindkraftsanläggning vid Risbrunn cirka sju kilometer söder om Sveg i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Anläggningen kommer att består av maximalt 10 vindkraftverk med en uteffekt av cirka 30 MW.

Naturinventeringar kommer nu att genomföras. Analys av områdets betydelse för fågellivet och i synnerhet kungsörn planeras ske under sommaren och nästa vår. Erfarna ornitologer genomför fältinventeringarna där underlaget kommer att användas för utformning och placering av vindkraftsparken med största möjliga naturhänsyn. I våras genomfördes en arkeologisk undersökning med fältinventering som tyder på att det inte finns arkeologiska lämningar i närheten av de planerade vägarna och vindkraftverken. Vindkraftanläggningar med en uteffekt av 25 MW eller mer kräver tillstånd enligt Miljöbalken med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning. Det innebär att MKB process för Risbrunn har initierats och förväntas vara klar till hösten 2009. – Att hitta bra projektområden med tillräckligt god vind, men med liten påverkan på natur och boendemiljöer är ett viktigt steg i vårt arbete, säger projektledaren Angelica Widing. Risbrunnsområdet ligger i närheten av Sveg och vi bedömer att området är mycket lämplig för vindkraft eftersom det ligger nära möjlig elanslutning till Härjeåns Krafts regionala elnät. Det betyder att det inte behöver byggas vidsträckta kraftledningsgator för anslutning. I området bedrivs aktivt skogsbruk där många delar är nyligen avverkade. Landskapet är kuperat vilket gör att vindkraftparken till stor del inte blir synlig från Sveg och avståndet till närmaste bostad är mer än en kilometer. En analys av hur vindkraftsparken kommer att uppfattas i landskapet genomförs under hösten, säger Angelica. För mer information kontakta: Angelica Widing, Projektledare wpd Scandinavia AB, tfn 46 8 501 091 72

Taggar:

Om oss

wpd Scandinavia AB med säte i Stockholm, är ett helägt dotterbolag inom wpd koncernen - en av Europas ledande vindkraftaktörer med lång erfarenhet inom projektering, finansiering och drift av olika projekt inom förnybar energi sedan 1996. Hittills har wpd-koncernen driftsatt omkring 1600 vindkraftverk med en total effekt på 2 000 MW och planerar för ytterligare 7000 MW runt om i världen. I Sverige arbetar wpd för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land- och havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd effekt av ca 2000 MW, bland annat två av Sveriges största havsbaserade vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet.

Prenumerera

Dokument & länkar