Ny metod ska få fler att lämna bilen hemma

Stockholm den 18 augusti 2011

Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att utveckla och testa en metod för att få fler att åka kollektivt. Uppdraget ligger väl i linje med det nationella projektet som involverar hela kollektivtrafikbranschen, där målet är att fördubbla kollektivtrafikresandet.

WSPs uppdrag är att utveckla och testa en metod som ska vara en del i arbetet med att få fler att åka kollektivt. Det handlar främst om att genom olika typer av informations- och kommunikationsinsatser få fler att välja buss eller tåg framför bil. Metoden ska utformas så att alla aktörer inom kollektivbranschen i hela Sverige kan använda den. Uppdraget påbörjades i maj 2011 och beräknas pågå till oktober 2012.

- En enad kollektivtrafikbransch har satt som mål att fram till 2020 fördubbla antalet kollektivtrafikresor. För att få människor att ändra beteende i valet av färdmedel, att till exempel välja buss istället för bil, måste fysiska åtgärder kombineras med bra marknadskommunikation, säger Åke Ståhlspets, transportutvecklare på Trafikverket.

WSP kommer att samarbeta med TIM, Trafik i Mälardalen. Projektledare för uppdraget är Bodil Sandén, doktor i företagsekonomi och WSPs expert på marknadskommunikation och tjänsteutveckling.

- Det här är ett oerhört spännande uppdrag som passar WSP mycket väl eftersom vi har stor erfarenhet av såväl kollektivtrafik som metodutveckling för beteendeförändring, säger Bodil Sandén på WSP.
De nationella branschorganisationerna som står bakom fördubblingsprojektet är Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket. Mer om fördubblingsprojektet: www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/

För ytterligare information v v kontakta:Bodil Sandén, projektledare Analys & Strategi

WSP Sverige AB

Tel: 08-688 76 70  / 070-204 88 53
E-post: bodil.sanden@wspgroup.se

Åke Ståhlspets, transportutvecklare

Trafikverket

Tel: 013-20 90 23 / 076-138 90 23

E-post: ake.stahlspets@trafikverket.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör 

WSP Sverige AB

Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72

E-post: karin.sundberg@wspgroup.se

Om WSP
WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2 400 medarbetare.
För mer information besök: www.wspgroup.se/press

Taggar:

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar