Ny rapport: WSP rankar Sveriges mest sårbara kommuner 2013

Idag publicerar WSP Analys & Strategi rapporten Sårbara kommuner 2013. I botten, med högsta sårbarhet, återfinns värmländska Filipstad. Där har man sällskap av en rad andra kommuner med hög andel sysselsatta inom industrin, låg utbildningsnivå och en skev befolkningsstruktur.

En kommun kan vara sårbar på flera olika sätt. För att få en övergripande bild av samtliga kommuners sårbarhet har WSP Analys & Strategi utvecklat ett analysverktyg där olika aspekter vägs samman till ett sårbarhetsmått. Detta ligger i sin tur till grund för en ranking av Sveriges kommuner.

De kommuner som rankas som mest sårbara är sådana som traditionellt har haft en arbetsmarknad med en hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin. Dessa kommuner kännetecknas vidare av en låg andel högskoleutbildade på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna i de mest sårbara kommunerna har även en mer pessimistisk syn på konjunkturutvecklingen än genomsnittet, vilket sannolikt är ett uttryck för det stora beroendet av en exportmarknad som under en tid haft en mindre gynnsam utveckling.

Generellt är ytterstadskommunerna till Sveriges tre storstadsregioner robusta ur ett näringslivsperspektiv, med gynnsamma placeringar i sårbarhetsrankingen. Dessa kommuner karakteriseras av tillgången till stora och diversifierade arbetsmarknader, en stor utpendling och en hög utbildningsnivå.

Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi, menar att det egentligen inte är industriberoendet i sig utan brist på omställningsförmåga som gör en kommun sårbar:

- Problemet för många kommuner är att de industrijobb som försvinner inte ersätts med nya arbetstillfällen inom tjänstebranscherna, säger Fredrik Bergström.

I rapporten påpekas att det inte finns någon mirakelkur för kommuner som vill minska sin sårbarhet, utan man måste arbeta brett. Att om möjligt stärka sina band till närliggande större regioner kan dock vara ett framgångsrecept.

- Många kommuner som minskat sin sårbarhet finns i storstädernas omland. De har genom förbättrade möjligheter till pendling vidgat sin lokala arbetsmarknad och därigenom fått en bredare och mer trygg bas att bygga vidare på, säger Fredrik Bergström.  

För ytterligare information v v kontakta:

Fredrik Bergström, Affärsområdeschef
WSP Analys & Strategi
Tel: 0704-97 12 04
E-post: fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Tore Englén, Analytiker
WSP Analys & Strategi
Tel: 070-296 69 12
E-post: tore.englen@wspgroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 91 / 070-266 41 72
E-post:
karin.sundberg@WSPGroup.seWSP och GENIVAR är tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder.

Taggar:

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )