WSP FÖRVÄRVAR TEKNIKFUNKTION AB

WSP Sverige har förvärvat hundra procent av aktierna i TEKNIKFUNKTION AB.

Företaget som grundades 1992 har tolv medarbetare som alla är verksamma med projektledning inom bygg- och anläggningsområden i Skåne. WSP Management, som är en av Sveriges ledande aktörer inom byggprojektledning med totalt 250 medarbetare, har sedan tidigare tolv medarbetare i Malmö.

Tillträdet sker den 31 januari 2014 och under det kommande året kommer de två verksamheterna att integreras och samlokaliseras i WSPs kontor i Västra hamnen.

-       Jag är mycket glad att kunna tillkännage förvärvet av TEKNIKFUNKTION AB som har en stark lokal förankring. Samgåendet medför att vi tillsammans får en ledande ställning även i södra Sverige. Vi kommer nu att kunna erbjuda en god leveransförmåga med potential att täcka våra kunders olika behov och samtidigt ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas i spännande uppdrag, säger Mickey Johansson, vice VD i WSP Sverige AB. Vi räknar nu med att ha en stark bas som leder till ytterligare tillväxt.

Gösta Clemensson är såväl VD som grundare i TEKNIKFUNKTION AB och ser försäljningen till WSP som en god möjlighet att säkra successionen i företaget.

-       I och med samgåendet med WSP känner jag mig trygg med att TEKNIKFUNKTION AB och mina medarbetare får en fortsatt gynnsam utveckling. Själv kommer jag att arbeta vidare i den nya organisationen för att säkerställa en smidig integration och skapa de synergieffekter som båda parter hoppas på.

För mer information kontakta gärna:

Mickey Johansson, vice VD WSP Sverige. Tel: 010-722 70 50 / 0705 98 54 74.E-post: mickey.johansson@wspgroup.se               

Gösta Clemensson, VD TEKNIKFUNKTION AB. Tel: 040-55 52 71 / 0707 30 04 34. E-post: gosta.clemensson@teknikfunktion.se

Siv Axelsson, Personal- och informationsdirektör WSP Sverige och WSP Group. Tel: 010-722 87 76 / 070-543 87 17. E-post: siv.axelsson@WSPGroup.se

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. WSP har 15 000 medarbetare, varav 2 500 i Sverige, på över 300 kontor i 35 länder.

Taggar:

Om oss

WSP erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster till privata och offentliga beställare i Sverige och utlandet. (Källa: http://www.delphi.se )

Media

Media