Staterna får igen dåligt betyg för Östersjöns skydd

Miljöorganisationen WWF publicerade idag resultaten av en utredning där man bedömer hur Östersjöstaterna har genomfört innehållet i avtal om skyddet av Östersjön.  Det gemensamma betyget för staterna var det lägsta på en skala på fyra steg, dvs. försvarligt, vilket tyder på ett misslyckat genomförande. Endast Sverige och Tyskland klarade sig något bättre än de övriga staterna. Staterna klarade sig sämst i att minska på övergödningen och i att bevara mångfalden i Östersjön. 

Resultaten i barometern Baltic Sea Scorecard 2011 presenterades idag på WWF:s årliga Östersjöseminarium på Finlands ambassad i Stockholm, där även kung Carl XVI Gustav, ordförande för WWF Sveriges förtroenderåd, samt kronprinsessan Victoria, medlem i förtroenderådet, deltog. Seminariet är en del i Östersjöfestivalen som leds av dirigent Esa-Pekka Salonen.

”Resultatet påminner oss på ett otrevligt sätt om att ord och överenskommelser inte kan rädda Östersjön. Man måste hålla fast vid gemensamma löften”, säger Sampsa Vilhunen, chef för WWF Finlands havsprogram.

Tyskland och Sverige uppnådde de bästa resultaten bland de nio Östersjöstaterna. De fick båda 36 poäng, mindre än hälften av fulla 79 poäng. Finland placerade sig på tredje plats med 29 poäng.

Finland fick sina lägsta poäng i att bevara mångfalden och i att förebygga övergödningen.

”Finland har till exempel inte följt målen för att minska på mängden fosfor och kväve enligt HELCOMs program för skyddet av Östersjön, och inte heller vidtagit tillräckligt starka åtgärder för att skydda fiskarter”, konstaterar Sampsa Vilhunen.

Samtidigt visar utredningen på möjligheter för avancemang.

”Finland har till exempel kunnat minska effektivt på dioxin- och furanutsläppen. I utvärderingen av möjligheter att ta emot avloppsvatten från fartyg fick Finland högsta poäng. Finland har möjlighet att påvisa ett starkt ledarskap på många områden”, framhäver Vilhunen.

Tyskland har avancerat i sitt arbete för att minska på näringsämnesutsläpp och klarade sig ganska bra också inom andra områden. Sverige har gjort framsteg särskilt inom sjöfartsverksamhet och integrerad havsförvaltning. Sverige har också högre vitsord än genomsnittet i alla kategorier förutom i att bevara mångfalden, där poängen är bland de lägsta i Östersjöstaterna.

Danmark fick 28 och Estland 26 poäng. Litauen och Polen fick båda 25 poäng. Lettlands och Rysslands sämsta placering visar att de måste påskynda sitt arbete för att skydda Östersjön och för att bota dess ekosystem.  

”Östersjön skulle vara i betydligt bättre skick om man höll fast vid alla avtal och löften om skydd och genomförde dem fullständigt”, betonar Sampsa Vilhunen.

Baltic Sea Scorecard-barometern, som genomförs av WWFs internationella Östersjöprogram, har tidigare genomförts under 2007, 2008 och 2009. I år mäter barometern Östersjöstaternas miljöinsatser på fem olika områden: övergödning, miljögifter, sjöfart, integrerad havsförvaltning och bevarande av biologisk mångfald.

WWFs internationella Östersjöprogram (Baltic Ecoregion Programme) arbetar effektivt och resultatinriktat för att skydda Östersjön och för att främja en hållbar användning av den i åtta Östersjöländer.

Mer information:
Sampsa Vilhunen, chef för havsprogrammet, WWF Finland, tfn +358 40 550 3854, fornamn.efternamn@wwf.fi

Tilläggsinformation:
Baltic Sea Scorecard 2011-rapporten (på engelska) http://www.wwf.fi/mediabank/1401.pdf
Baltic Sea Scorecard 2011 – technical reference document (på engelska) http://www.wwf.fi/mediabank/1402.pdf

 

 

Taggar: