Fastställd utdelning i XACT Högutdelande

Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 5,00 per fondandel. 

De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2018.

Schema för utdelning i fonden är följande:

22 maj            Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj            Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

24 maj            Avstämningsdag

29 maj            Utbetalningsdag
För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB: +46 8 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen. 

Om oss

XACT

Prenumerera

Dokument & länkar