Xact noterar ny nordisk ”smart beta”- ETF

Xact noterar idag den första nordiska smart beta-ETF:en som följer utdelande stabila bolag. Fonden, XACT Högutdelande, följer ett index som kombinerar utdelning och stabil avkastning. Strategin används av allt ifrån stora institutionella investerare till privata sparare och är särskilt intressant när traditionella lågriskinvesteringar inte ger avkastning, eller bara väldigt låg avkastning.

Genom att komplettera utdelning med faktorn ”låg risk” (låg volatilitet i aktien) försöker index fånga stabila utdelande bolag, en strategi som historiskt givit bättre avkastning än ett traditionellt marknadsvärdesviktat index.

- Det känns väldigt roligt att idag notera XACT Högutdelande och ta den första nordiska smart beta ETF:en till marknaden. Med vår nya ETF vill vi möta marknadens efterfrågan på utdelande stabila bolag med en smart exponering i ett smart format, och dessutom till låg kostnad, säger Pär Nürnberg, VD på Xact Kapitalförvaltning.

Strategin som fonden följer har historiskt visat sig vara framgångsrik, framförallt under perioder med stigande räntor.

- Det är grunden till varför vi valt att lansera just den här fonden som vår första smart beta ETF, säger Pär Nürnberg.

Första dag för handel:               6 april på Nasdaq Stockholm
Fondens legala namn:              XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)
Börsnamn:                                 XACTHDIV

Förvaltningsavgift:                     0,30 procent årlig förvaltningsavgift
ISIN:                                          SE0009778954


För ytterligare information kontakta:                  

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB:  08 - 701 34 05

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Xact reserverar sig mot eventuella fel i informationen.

Xact Kapitalförvaltning AB                     Postadress:                                                 Gatuadress:                                                Telefon:
Styrelsens säte: Stockholm                   SE-106 70 Stockholm                                   Blasieholmstorg 12                                      +46 8 701 40 00
Organisationsnr: 556997-8140
www.xact.se

Om oss

XACT

Prenumerera

Dokument & länkar