Xacts sektor-ETF:er skapar möjligheter

2012 bjöd på en stark utveckling för många av Xacts börshandlade fonder (”ETF”). Av de fonder som uppvisade bäst värdeutveckling var flera så kallade sektor-ETF:er.

Den starka kursutveckling som de svenska bankerna hittills uppvisat i år har också avspeglats i XACT Bank som, förutom att ha varit en av de bästa fonderna under förra året, har inlett detta år med en uppgång på cirka 12,7%*.

- Investeringsbeslut som baseras på underliggande ekonomiska trender eller cykler kan numera enkelt och kostnadseffektivt implementeras med hjälp av Xacts unika nordiska sektor-ETF:er, säger Henrik Norén, ansvarig för Xact.

- Med våra nordiska sektor-ETF:er kan du investera i den sektor du tror mest på och därigenom få möjlighet att skapa avkastning genom att följa konjunkturens svängningar. Under 2011 var Läkemedel** den bästa branschen med en uppgång på 10,5% medan Bank var vinnaren under 2012. Nu återstår att se vilken bransch som utvecklas bäst i år, avslutar Henrik.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Norén, Xact, tfn: 08-701 12 22, 070-291 12 22 

* Sedan start (2010-09-21) har XACT Bank avkastat ca 18,9% (2013-02-06), omräknat i SEK.
** Sedan start (2010-09-21) har XACT Läkemedel avkastat ca 54,1% (2013-02-06), omräknat i SEK

Xact – störst på ETF:er i Norden sedan 2000

Xact lanserade sin första börshandlade fond, XACT OMXS30, redan år 2000. Med detta blev vi först i Norden med att erbjuda ETF:er. Idag förvaltas ca 21 000 MSEK i våra 25 fonder, vilket gör oss till Nordens ledande utgivare av ETF:er

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På www.xact.se finns prospekt, med fondbestämmelser, faktablad och kursutveckling för våra fonder.

Om oss

XACT

Prenumerera

Dokument & länkar