Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

» Nettoomsättningen steg med 80 procent till 712 MSEK (395)
» Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 46 MSEK (36)
» Resultat per aktie var 6,90 SEK (5,25)
» Resultat efter finansiella poster uppgick till 64 MSEK (47)
» Värnamo Industri AB har förvärvats

Se vidare bifogad rapport.

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar