Första dag för handel efter uppdelning av aktier i XANO Industri AB (publ)

Från och med idag den 8 juni 2017 handlas XANO Industri B (XANO B) efter aktieuppdelning.

XANOs årsstämma beslutade den 10 maj 2017 om en ökning av antalet aktier genom aktieuppdelning (split 2:1), innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två nya av samma slag. Avstämningsdag för aktieuppdelningen är den 9 juni 2017. Aktier som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas vara registrerade på respektive innehavares konto den 12 juni 2017. Det nya instrumentets ISIN-kod är SE0009973449 (tidigare SE0000119224).

Efter uppdelningen uppgår totalt antal registrerade aktier i bolaget till 14 093 490, varav 3 644 400 av serie A och 10 449 090 av serie B. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Totalt antal röster uppgår till 46 893 090. Bolaget innehar 280 000 egna aktier av serie B.

Kontaktperson: Lennart Persson, verkställande direktör, telefon 036 31 22 33.

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 08:30 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,4 miljarder SEK och antalet anställda är 775. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar