XANO - ​Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

Delårsperioden
»  Nettoomsättningen var 671 MSEK (535)
»  Resultat efter skatt uppgick till 31 MSEK (-16)
»  Resultat per aktie var 4,60 SEK (-2,30)
»  Resultat före skatt uppgick till 42 MSEK (-18)
»  Kassaflöde efter investeringar var 36 MSEK (69)
»  I slutet av april fick dotterbolaget NPB en order från USA värd 75 MSEK

Andra kvartalet
»  Nettoomsättningen var 373 MSEK (270)
»  Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (-9)
»  Resultat per aktie var 3,15 SEK (-1,30)

VDs kommentar
Under andra kvartalet fortsatte den positiva trenden med kraftigt ökad försäljning, vilket också gav ett bra resultatutfall. Aktivitetsnivån har stigit inom alla de marknadssegment där koncernen verkar och orderstorlekarna har stadigt ökat. Uppväxlingen i volym ställer krav på hög flexibilitet i verksamheterna. Förra årets omställningsarbete har lett till mer vältrimmade organisationer och de flesta av koncernens företag har också lyckats hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information kontakta:
»  Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00.

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 juli 2010 kl. 11:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Under 2009 sysselsatte koncernen ca 850 personer och omsättningen uppgick till ca 1,1 miljarder SEK.

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar