XANO avyttrar fastighet i Länna

XANO har idag via dotterbolag avyttrat ett fastighetsbolag som äger industrimark i Länna, Stockholm.

Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 13 MSEK och grundas på ett överenskommet fastighetsvärde om 22 MSEK. Avyttringen medför en beräknad realisationsvinst om ca 12 MSEK. Försäljningen får löpande endast en marginell effekt på XANOs resultat och ställning.

Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet.
 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel 036 31 22 33

 

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl 11:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Under 2014 uppgick omsättningen till ca 1 miljard SEK och koncernen sysselsätter ca 700 personer. XANO-aktien är sedan 1988 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar