XANO avyttrar fastighet i Tallinn

XANO har idag, via dotterbolag, avyttrat en industrifastighet i Tallinn, Estland. Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 6,9 MEUR exklusive moms och medför en realisationsvinst om ca 14 MSEK, vilken resultatförs under innevarande kvartal.

Fastigheten har historiskt sett årligen genererat ett mindre överskott och försäljningen får löpande liten effekt på XANOs resultat och ställning. XANO har inte bedrivit egen verksamhet i fastigheten sedan 2010.

Affären har genomförts i samarbete med Olev Mait Makk, partner hos Seven Real Estate Advisors i Tallinn.
 

För ytterligare information, kontakta:
»   Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 kl. 14:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar