XANO publicerar årsredovisning för 2011

XANOs årsredovisning för 2011 publiceras idag på hemsidan www.xano.se.

Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under ”Finansiell information”, via e-post info@xano.se eller per telefon 036-31 22 00.

Denna information lämnades för offentliggörande den 11 april 2012 kl. 11:30.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

För ytterligare information kontakta:
» Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00

XANO utvecklar, förvärvar och driver entreprenörsföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar