XANO publicerar årsredovisning för 2012

XANOs årsredovisning för 2012 publiceras idag på www.xano.se.

Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under ”Finansiell information”, via e-post info@xano.se eller per telefon 036-31 22 00.Denna information lämnades för offentliggörande den 12 april 2013 kl. 09:00.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.seFör ytterligare information kontakta:
»   Sune Lantz, VD, tel 070 676 47 00


 

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag baserade i Norden och Baltikum. Företagen tillhandahåller tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera