XANO publicerar årsredovisning för 2016

XANOs årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgänglig på www.xano.se.

Tryckt version sänds till de aktieägare som meddelat bolaget att de önskar sådan. Den kan även beställas via formulär på webbplatsen under ”Investerare”, via epost info@xano.se eller per telefon 036 31 22 00.

 

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD, tel. 036 31 22 33 

 

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:30 CET.
 

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se 


XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 1,4 miljarder SEK och antalet anställda är 775. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

XANO utvecklar, förvärvar och driver industriföretag i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens tre affärsenheter – Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology – omfattar nischade enheter med hög kompetens inom respektive teknikområde. Företagen erbjuder produktion, bearbetning och montering av kundspecifika komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och försäljning av egna produkter.

Prenumerera