Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i XMReality (publ.)

Pressmeddelande 4 Januari 2018.

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma ska valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per den 30:e november 2017 samt av styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2018 består valberedningen av:

  •       Helen Fasth-Gillstedt, Handelsbanken Fonder
  •       Angelica Hanson, AMF Fonder
  •       Björn Persson, Almi Invest
  •       Claes Nylander, styrelsens ordförande XMReality

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

  •       Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  •       Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  •       Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  •       I förekommande fall, val av revisor
  •       Arvode till revisor
  •       Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Den som önskar lämna förslag till XMRealitys valberedning kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: claes.nylander@xmreality.se Sista datum för inkommande med förslag är 1 april 2018.

Årsstämma i XMReality kommer att hållas 23 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Nylander, styrelsens ordförande XMReality

Telefon: +46 (0)70 531 34 22

E-mail: claes.nylander@xmreality.se

Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se 

Prenumerera

Dokument & länkar