Mot varselströmmenDet finns de som går mot varselströmmen Xpeedio expanderar och rekryterar 15 IT-tekniker.

Sundbyberg, den 21 juni 2009 – I en tid då varslen avlöser varandra och hotet om uppsägningar är reellt för de flesta företag går tekniksupportleverantören Xpeedio åt andra hållet och rekryterar. Som en konsekvens av en ökad efterfrågan på effektiva tjänster inom support och drift, så väl nationellt som internationellt, rekryterar nu Xpeedio under juni och juli 15 IT-tekniker (främst med fokus på nätverkskompetens).

- Vi ser ett ökat intresse för våra tjänster, fler och fler teknikintensiva bolag ser idag över möjligheten att låta specialiserade företag hantera drift och support för att i större utsträckning fokusera på de värdeskapande processerna. Det här är en trend som förstås inte bara berör oss utan hela marknaden säger Jens Björkman, VD på Xpeedio.

Jens uppfattning styrks av IBMs CIO Mark Hennessy som i en intervju med Computer Sweden för några dagar sedan (15/6) förklarade hur den traditionella it-avdelningen snart har spelat ut sin roll. Företagen lägger enligt Mark Hennessy allt mindre resurser på egen teknik och drift, fler och fler av medarbetarna jobbar istället med strategi och processer. Ett arbete han kallar för en grundläggande strukturomvandling på världens it-avdelningar, med outsourcing och externa partner som ledstjärnor.

- Jag är övertygad om att Mark Hennssy är rätt ute när han talar om en strukturomvandling, han representerar här beställarperspektivet och vi kan från vårat leverantörsperspektiv konstatera erfarenheterna är liktydiga. Liksom Mark Hennessy kan jag också se hur förändringstakten ökar säger Jens Björkman, VD på Xpeedio.För mer information: Jens Björkman VD, Xpeedio 08-522 003 05 Jens.bjorkman@xpeedio.se www.xpeedio.se

Prenumerera

Dokument & länkar