6 av 10 har tillgång till företagshälsovård – Men skillnaderna mellan olika yrkesgrupper är stora

Bank- och finansvärlden månar om sina anställdas hälsa. Där har drygt 85 procent av personalen tillgång till företagshälsovård. Värre ställt är det för yrkesverksamma inom den privata hälso- och sjukvården. Där kan endast hälften ringa företagsläkaren.

Xtra personal har genomfört en undersökning i vilken över 1 000 personer har tillfrågats om förekomsten av företagshälsovård och sjukförsäkring. Undersökningen visar att totalt har 62,7 procent av de svenska arbetstagarna tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsplats.

Men denna generositet gäller inte alla yrkeskategorier. Endast 44,1 procent av de anställda inom serviceyrken kan ringa företagshälsovården i händelse av opasslighet, följt av privatanställda inom hälso- och sjukvård (50,0 procent). I andra änden av skalan finns personal inom bank- och finansbranschen. Av dem kan hela 85,1 procent konsultera företagshälsovården.

Även när det gäller sjukförsäkringar är arbetsgivarna inom bank- och finansväsendet de mest generösa. I den branschen har 59,6 procent av personalen sjukförsäkring. Den allra lägsta andelen sjukförsäkringar finns inom den offentliga utbildningen och forskningen – inte ens var tionde i gruppen har en sådan försäkring. Men många vet ens inte hur det ligger till med den förmånen – hela 43,1 procent svarar ”vet ej”.

Arbetsgivarnas frikostighet gällande sjukförsäkring tycks i viss mån vara åldersrelaterad. Ju äldre arbetstagare, desto färre erbjudanden om sjukförsäkring. I åldersgruppen 18-39 år svarar 30,5 procent av de tillfrågade nej på frågan om företaget erbjuder sjukförsäkring, i mellangruppen 40-59 år är motsvarande andel 54,3. I den äldsta åldersgruppen, 60+, svarar 58,0 procent nekande. Totalt sett svarar nästan var tredje att de inte vet om de erbjuds den förmånen.

– Frisk personal är en nyckelfaktor, säger Maria Nordin, vd på Xtra personal i Sverige. Vi på Xtrapersonal erbjuder både företagshälsovård och hälsoundersökning varje år, och vi arbetar proaktivt med friskvård för att förebygga sjukdomar. Det tjänar såväl anställda som företag på!

Undersökningen utfördes av iNFACT i Sverige 20-25 oktober. 1 025 personer har telefonintervjuats.

Ta del av siffrorna i undersökningen genom att maila: johan.nybom@inmema.com  

För ytterligare information var vänlig kontakta:

 

Maria Nordin, vd
Xtra personal Sverige AB
Tel: 08-618 65 00 / 0730-41 58 20
E-post: maria.nordin@xtra.se

Johan Nybom, Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com

 

Om Xtra personal
Xtra personal Sverige AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster. Verksamheten indelad i två affärsområden – Xtra Care och Xtra Office. Peak IT är ett svenskt systerbolag till Xtra personal Sverige AB. Koncernen Xtra personell-Group startade 1995 i Norge och är nu ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.
Se: www.xtra.se

 

 

Om oss

Om Xtra CareXtra Care är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster inom vården. Peak It & Office är ett svenskt systerbolag till Xtra Care. Xtra Care är en del av Xtra personel-koncernen som startades 1995 i Norge. Koncernen är ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.Se: www.xtracare.se