Nära varannan svensk villig lämna hemlandet för nytt arbete

Bemanningsföretaget Xtra personal har genomfört en undersökning gällande svenska folkets rörlighet på arbetsmarknaden. Undersökningen visar att drygt fyra av tio, 44,3 procent, av den yrkesarbetande befolkningen i Sverige kan tänka sig att flytta utomlands för att jobba. De som arbetar inom IT-branschen toppar listan då hela 58 procent i denna yrkeskategori kan tänka sig att jobba i ett annat land.

Xtra personals undersökning visar att svenskarnas intresse för att arbeta utomlands är mycket stort. Nästan hälften av alla yrkesarbetande i landet (44,3%) kan tänka sig att arbeta utomlands. Suget efter att arbeta i ett annat land varierar i hög grad beroende på vilken bransch svensken jobbar i. Störst intresse för utlandsjobb har de som jobbar inom IT-branschen, där 58 procent kan tänka sig ett jobb utanför Sveriges gränser. Även inom den privata hälso- och sjukvården är intresset stort, där 56,1 procent kan tänka sig att arbeta utomlands.

Minst sugna på arbetslivet utanför Sveriges gränser är de som jobbar med vård inom offentlig sektor där bara 34,9 procent kan tänka sig lämna hemlandet. Näst mest hemkära är de som arbetar inom bank- och finanssektorn, som verkar tämligen nöjda med arbetsvillkoren på hemmaplan, eftersom bara 39,6 procent i denna yrkeskategori är villiga att lämna Sverige för jobbets skull.

Undersökningen visar vidare att Sydsvenskar är de som helst söker sig utomlands. Varannan Sydsvensk, (50,7%) kan tänka sig denna möjlighet. Här spelar troligtvis närhetsprincipen stor roll.

– Svensk arbetskraft har ett gott rykte internationellt och är livsviktig, inte minst för vårt grannland Norge, där de exempelvis inte skulle klara av att tillgodose landets vårdbehov utan svenska läkare och sjuksköterskor. Bara i sommar måste den norska vården anställa 1 500 läkare och sjuksköterskor för att klara trycket. Lönesättningen inom vården i Norge och många andra länder är dessutom betydligt högre än i Sverige, så det är därför ingen slump att de som arbetar inom den privata sjukvården i Sverige är så öppna för att jobba utomlands, säger Maria Nordin, vd på Xtra personal i Sverige.

 

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Nordin, vd

Xtra personal Sverige AB
Tel: 08-618 65 00 / 0730-41 58 20
E-post: maria.nordin@xtra.se

Johan Nybom, Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com

 

Om Xtra personal
Xtra personal Sverige AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster. Verksamheten indelad i två affärsområden – Xtra Care och Xtra Office. Peak IT är ett svenskt systerbolag till Xtra personal Sverige AB. Koncernen Xtra personell-Group startade 1995 i Norge och är nu ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.
Se: www.xtra.se

 

 

Om oss

Om Xtra CareXtra Care är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster inom vården. Peak It & Office är ett svenskt systerbolag till Xtra Care. Xtra Care är en del av Xtra personel-koncernen som startades 1995 i Norge. Koncernen är ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.Se: www.xtracare.se

Prenumerera

Citat

Svensk arbetskraft har ett gott rykte internationellt och är livsviktig, inte minst för vårt grannland Norge.
Maria Nordin, vd på Xtra personal i Sverige