Svensken går till jobbet trots sjukdom

Den lutherska arbetsmoralen håller svenskarna i ett järngrepp. Det visar en undersökning som bemanningsföretaget Xtra Care genomfört. För trots att de är drabbade av sjukdomar av olika slag är det en absolut majoritet av svenskarna som masar sig iväg till arbetet. Hela 85,1 procent av de intervjuade i Xtra Cares undersökning säger att det hänt att de gått till jobbet även om de har varit sjuka.

Att influensa och virus sprids på arbetsplatserna är lätt att förstå efter att ha tagit del av siffrorna i den undersökning som det norska undersökningsföretaget Infact AS genomfört på uppdrag av Xtra Care. Endast 15 procent av svenskarna håller styvt på att vara hemma när de är sjuka. Resten har gått till arbetet trots att de mått dåligt. Värst är det bland skåningarna. Här säger hela 91,2 procent att de har hänt att de gått till arbetet trots sjukdom. Bäst på att hålla sig hemma är boende i Värmland, Dalarna och Gästrikland, här säger 19 procent att de alltid håller sig hemma när de är sjuka.

– Att det är så många som ibland väljer att gå till arbetet trots att de är sjuka är överraskande, säger Linda Uddén, Sverigechef för Xtra Care. Jag kan förstå att många har svårt att släppa jobbet. Men eftersom många verksamheter idag är så slimmade finns förstås risken att arbetet hopar sig. Jag ser samtidigt en risk att vi på grund av detta får en ökad spridning av sjukdomar. Resultatet blir då att andra blir sjuka och företagets totala antal sjukdagar ökar.

Viljan att gå till arbetet trots sjukdom varierar dock mellan olika yrkeskategorier. Bland anställda i bank- och finanssektorn säger hela 94,4 procent att de gått till arbetet trots att de varit sjuka. Detta till skillnad från anställda i IT- och telekomsektorn, här säger 77,6 procent att de gått till arbetet trots att de är sjuka. Anställda inom privat hälso- och sjukvård lägger sig ungefär mitt emellan de båda grupperna. 84,2 procent av dem säger att det har gått till jobbet trots sjukdom.

– Ska jag försöka mig på en försiktig analys av siffrorna kan jag tänka mig att sjukvårdspersonalen tänker sig för en gång extra men att belastningen ofta är så hög på arbetsplatsen att de därför gör undantag. Vårdpersonal är ett väldigt kollegialt släkte och de vill inte att arbetsbelastningen ska blir ännu tyngre, avslutar Linda Uddén. Vi får väl samtidigt ge en eloge till de anställda i IT- och telekomsektorn. De verkar ändå tänka en del på smittorisken.

Undersökningen utfördes av iNFACT i oktober 2012. 1 013 personer har telefonintervjuats.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Linda Uddén, Affärsområdeschef
Xtra Care, Sverige
Tel: 031-348 89 00 / 0760 28 19 39
E-post: linda.udden@xtracare.se

Johan Nybom
Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com


Om Xtra Care
Xtra Sverige AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster inom vårdsektorn. Verksamheten består av två affärsområden - Doctor och Nurse. Peak It & Office är ett svenskt systerbolag till Xtra Sverige AB.

Koncernen Xtra personel startade 1995 i Norge och är nu ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.
Se: www.xtracare.se

Taggar:

Om oss

Om Xtra CareXtra Care är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster inom vården. Peak It & Office är ett svenskt systerbolag till Xtra Care. Xtra Care är en del av Xtra personel-koncernen som startades 1995 i Norge. Koncernen är ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.Se: www.xtracare.se

Media

Media

Citat

Jag kan förstå att många har svårt att släppa jobbet. Men eftersom många verksamheter idag är så slimmade finns förstås risken att arbetet hopar sig.
Linda Uddén, Sverigechef för Xtra Care