Xtra personal skriver avtal med Landstinget Sörmland − Ännu ett ramavtal i hamn för uppstickaren inom vårdbemanning

Bemanningsföretaget Xtra personal har tecknat ett ramavtal med Landstinget Sörmland gällande läkarbemanning inom allmänmedicin och ett antal olika specialistkategorier. Avtalet gäller från och med 1 februari 2011 till och med 31 januari 2014, med möjlighet till förlängning. Landstinget Sörmland är ett av de första landstingen som aktivt valt att vikta kvalitet – och inte bara pris − i upphandlingen, vilket öppnar dörren för mer kvalitativa vårdleveranser till landstingen i framtiden.

Under 2010 köpte Landstinget Sörmland läkarbemanning för cirka 350 miljoner kronor.

Vårdbemanningsspecialisten Xtra personal har genom ramavtalet fått i uppdrag att tillhandahålla Landstinget Sörmland med läkare inom allmänmedicin, radiologi, internmedicin, ortopedi, psykiatri, samt gynekologi och obstetrik. Upphandlingen skedde i hård konkurrens med ett 40-tal andra bemanningsföretag.

– Landstinget Sörmland är ett av de första landstingen som på ett tydligt sätt försöker vikta kvalitet och kompetens och inte bara pris vid en upphandling, något som glädjer mig otroligt. Vi på Xtra personal verkar aktivt för att komma ifrån ”lägstapris-upphandlingar”, som varken gagnar patient eller vårdgivare. Det är därför upplyftande att se att Landstinget Sörmland har en genomtänkt modell för detta. Det gör oss dessutom extra stolta över att vara en av Landstinget Sörmlands utvalda leverantörer, säger Maria Nordin, vd på Xtra personal i Sverige.

Även Landstinget Sörmlands upphandling har fokus på lägsta pris men för att få kvalificera sig för en slutbedömning baserad på pris så har leverantörerna varit tvungna att uppfylla vissa skallkrav och svara på frågor om hur de kan säkerställa en viss kompetensnivå i leveransen. Det har handlat om kontinuitet och hur de säkerställer att de har tillgänglig personal med rätt kompetens vid varje avropstillfälle. Totalt har det handlat om tre frågor som alla viktats från 1 – 4. För att få gå vidare har leverantören varit tvungen att få ihop minst 7 poäng totalt.

– Vi kände inför denna upphandling att vi i så stor utsträckning som möjligt ville säkerställa att vi alltid fick den personal och den kompetens vi ville ha, säger Tobias Karlsson, upphandlingsansvarig på Landstinget Sörmland. Vi har tidigare drabbats av situationer där vissa läkare plötsligt inte dykt upp trots utlovandet av motsatsen. Grundmodellen för våra formuleringar hittade vi i Region Skånes upphandling men vi har tagit dem ett steg vidare, utvecklat tankegången något och gjort dem till skallkrav.

Avtalet mellan Landstinget Sörmland och Xtra personal sträcker sig från den 1 februari 2011 och fram till den 31 januari 2014, med option för köparen om förlängning på maximalt tolv månader. Xtra personal är ISO-certifierade avseende kvalitet och miljö.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Nordin, vd
Xtra personal Sverige AB
Tel: 08-618 65 00 / 0730-41 58 20
E-post: maria.nordin@xtra.se

Tobias Karlsson, Upphandlare Landstinget Sörmland
Tel: 016-10 49 98 / 076-762 47 57
E-post: tobias.karlsson@dll.se

Johan Nybom, Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com

Om Xtra personal
Xtra personal Sverige AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster. Verksamheten indelad i två affärsområden – Xtra Care och Xtra Office. Peak IT är ett svenskt systerbolag till Xtra personal Sverige AB. Koncernen Xtra personell-Group startade 1995 i Norge och är nu ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.
Se: www.xtra.se

 

 

Om oss

Om Xtra CareXtra Care är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i arbetsgivar- och branschorganisationerna Bemanningsföretagen och Almega. Vi bemannar tillfälliga och långvariga uppdrag och rekryterar personal till fasta tjänster inom vården. Peak It & Office är ett svenskt systerbolag till Xtra Care. Xtra Care är en del av Xtra personel-koncernen som startades 1995 i Norge. Koncernen är ett av Nordens ledande bemanningsföretag och ägs av holländska Centric Holding.Se: www.xtracare.se

Citat

Vi på Xtra personal verkar aktivt för att komma ifrån ”lägstapris-upphandlingar”, som varken gagnar patient eller vårdgivare
Maria Nordin, vd på Xtra personal i Sverige