Australien och Nederländerna nya länder med XPS™

Som kungjordes i bokslutskommunikén 2016 så har ett XPS™ kontrakt slutits med Alfred Health, Melbourne, Australien. Under det första kvartalet har ytterligare en XPS™ sålts till Nederländerna. Australien och Nederländerna är nya länder med XPS™

Leverans och installation av XPS™ till Australien skedde i mars 2017. Leverans av XPS™ till Nederländerna skedde i mars 2017 och installation är beräknad att ske i maj 2017. Alfred Health i Melbourne är ledande i världen gällande utvärdering av lungor från donatorer som dött en hjärtdöd (förkortas ofta DCD som står för Donation after Circulatory Death) och har lång erfarenhet av att utvärdera lungor med STEEN solution™. Med hjälp av XPS™ kan denna process nu bli mer standardiserad och utvärderingen av lungor förenklas.

Enligt Bolagets affärsmodell så är prissättningsstrategin för kapitalvaror, vilka är EVLP maskinerna namngivna LS™ och XPS™, utformad så att försäljning av kapitalvaror inte har en signifikant finansiell påverkan på bolaget. Enligt Bolagets prissättningsstrategi så har framtida försäljning vid användning av EVLP maskiner genom försäljning av STEEN Solution™ och tillhörande engångsartiklar finansiell betydelse för Bolaget.

 “Vi är mycket glada och stolta över att EVLP med XPS™ och STEEN Solution™ kommer att användas för att utvärdera lungor för transplantation i Australien och Nederländerna. Alfred Health är ledande gällande utvärdering av lungor från donatorer som dött en hjärtdöd, där bolaget ser stor tillväxtpotential i framtiden. Företaget ser ett fortsatt stort intresse från kliniker i hela världen att installera EVLP maskiner för att underlätta lungutvärdering med syfte att använda fler donerade lungor”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 12 april 2017
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +1 720 616 2101, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 8:30 den 12 april 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar