Installation av den första XPS™:en i Asien

Medcor LLP har köpt en XVIVO Perfusion System (XPS™). Medcor kommer att samarbeta med universitetssjukhus i Kazakstan för att upprätta ett nytt kliniskt program för lungtransplantation och Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) i Almaty, Kazakstan. Detta är den första XPS™:en som säljs i Asien.

Strategiska samarbeten mellan universitetssjukhusen i Kazakstan och prestigefyllda universitet i USA och Europa har resulterat i unika samarbeten för att förbättra kvalitén inom vården. Detta genom utbyte av kunskap och färdigheter i en rad olika områden, bland annat lungtransplantation. Lungtransplantation är det enda behandlingsalternativet för vissa patienter som lider av lungsjukdomar i slutstadiet. Tidigare i år, har Kazakstans viceminister för Sjukvård och Hälsa Erik Baizhunussov, meddelat att den första lungtransplantationen kommer göras i Kazakstan under 2014.

"Vi är redo för denna typ av transplantation. Det finns många patienter som behöver denna operation eftersom ingen annan typ av kirurgi kan rädda dem. Jag tror att vi kommer att kunna påbörja denna operation 2014 ", sade Baizhunussov.

För närvarande svarar Asien för mindre än fem procent av det totala antalet lungtransplantationer som genomförs i världen, men med ökade ekonomiska möjligheter, kommer antalet lungtransplantationer öka. Vid införande av STEEN Solution™-metoden med XPS™ tidigt på dessa marknader, kan utvecklingen ske snabbare än vad som annars vore möjligt.

"Det är glädjande att konstatera att XPS™ kommer att användas för att stödja inrättandet av ett nytt kliniskt program för lungtransplantation i Asien. Detta är ett stort steg framåt för att upprätta EVLP hela världen ", säger Christer de Flon, Marketing & Sales Director, XVIVO Perfusion.

Göteborg 30 september 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 30 september 2014 kl. 14:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar