Samtliga patienter inkluderade i den amerikanska NOVEL studien med STEEN Solution™

I juni, enligt tidplan, var samtliga patienter inkluderade i den kliniska studien med STEEN Solution™. Resultat hittills bekräftar tidigare erfarenheter från enskilda center, att de lungor som initialt valts bort, men som sedan utvärderats med Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) fungerar lika bra som de lungor som bedömts som bäst, samt att användandet av EVLP för att utvärdera den marginella donatorpoolen är säker. Patienterna kommer att följas under ett år efter transplantation.

 

NOVEL studien är en multicenter studie på 6 center i USA och designades för att på ett säkert sätt öka antalet användbara lungor från donatorpoolen. I studien jämfördes de kliniska resultaten efter ex-vivo lung perfusion (EVLP) av lungor som initialt valts bort eller marginella lungor med en kontrollgrupp bestående av lungor som bedömts som bäst och transplanterats direkt. Totalt 42 patienter genomgick transplantation efter STEEN Solution™ metoden och dessa matchades med 42 patienter i en kontrollgrupp. De tidiga resultaten indikerar att lungor som initialt valts bort och som därefter utvärderats med STEEN Solution™ fungerar lika bra som lungor vilka klassats som bäst och transplanterats direkt. Detta är i linje med erfarenhet från center i Europa och Kanada där EVLP med Steen Solution™ redan är i klinisk användning.

På den internationella kongressen, International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) i Montréal, presenterades resultaten hittills och bekräftade tidigare erfarenheter från enskilda center där lungor som initialt valts bort, men sedan utvärderats med Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) fungerar lika bra som de lungor som bedömts som bäst och transplanterats direkt. Resultaten indikerar också att användandet av EVLP för att utvärdera den marginella donatorpoolen är säker. Vid samma konferens presenterades de samlade resultaten från Toronto (Canada), Wien (Österrike) och Paris (Frankrike) där man totalt utvärderat 140 lungor och transplanterat 114 lungor. Mer än 240 patienter har nu fått lungor utvärderade med STEEN Solution™ metoden, lungor som hade varit förblivit outnyttjade utan denna teknologi.

“De kliniska resultaten från studien är väldigt upplyftande och visar att STEEN Solution™ på ett säkert sätt kan ge fler tillgängliga organ för den här livräddande behandlingen av patienter med livshotande lungsjukdomar säger Dr Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion.

Göteborg 9 juli 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 9 juli 2013 kl. 08:30.


______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar