STEEN Solution™ godkänt i Kina

XVIVO Perfusion har erhållit godkännande av China Food and Drug Administration (CFDA) för marknadsföring och klinisk användning av STEEN Solution™ i Kina.

CFDA har godkänt STEEN Solution™ för lungtransplantation, vilket möjliggör försäljning till klinisk användning av STEEN Solution™ för lungtransplantationer i Kina. Kina står idag för mindre än fem procent av alla lungtransplantationer i världen, trots dess stora andel av befolkningen i världen, men marknaden har visat snabb tillväxt de senaste åren och det finns ett stort behov av fler donerade lungor till lungtransplantation.

”Godkännandet av STEEN Solution™ i Kina är viktigt för framtida tillväxt eftersom det där finns ett stort behov av lungtransplantationer och ett intresse att utnyttja EVLP med STEEN Solution™ för att öka tillgängligheten på användbara donerade lungor. Att vara på plats tidigt i tillväxtfasen och etablera produkterna ökar chanserna att bli ledande när marknaden väl mognat” säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 20 november 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 20 november 2015 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar