Telekonferens avseende bokslutskommuniké 2012

XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén för 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: onsdagen den 20 februari kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:

http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/XvivoPerfusion_75183

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-50336434

Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 1452 555566

Konferensnamn: XVIVO Perfusion, konferens ID: 11648158

Deltagare från XVIVO Perfusion är:
Magnus Nilsson, VD
Christoffer Rosenblad, Ekonomichef

Ett pressmeddelande med XVIVO Perfusions bokslutskommuniké kommer att publiceras på eftermiddagen den 19 februari.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com/corporate/.

Göteborg 15 februari 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar