XPS™ godkänd i Kanada

XVIVO Perfusion har erhållit godkännande för XPS™ (Xvivo Perfusion System) i Kanada. Detta möjliggör klinisk användning av XPS™ i Kanada.

Health Canada har godkänt XPS™ för kliniskt bruk i Kanada. XPS™ är med sin integrerade Hamilton C2 ventilator och MAQUET CardioHelp centrifugalpump marknadens mest flexibla och kompletta plattform för EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) och ger transplantationsteamet full kontroll över hela processen. XPS™-designen innebär att röntgen och automatisk mätning av syre och pH kan göras under pågående EVLP utvärdering. XPS™ har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt med touchscreen-funktionalitet och dataregistrering av lungans värden under hela EVLP-proceduren, vilket ger underlag till analys och utvärdering inför slutligt kliniskt beslut om användande av lungan.

XVIVO Perfusions XPS™ och STEEN Solution™ är de enda godkända produkterna i USA för evaluering av marginella lungor inför lungtransplantation. XPS™ och STEEN Solution™ är också CE – märkt för Europa och godkänd av TGA för kliniskt bruk i Australien. XPS™ används med goda kliniska resultat på ledande kliniker i USA och Europa.

”Det är mycket glädjande att XPS™ nu är tillgänglig för kliniskt lungtransplantation även i Kanada, vilket gör att XPS™ nu är godkänd på alla större marknader i världen", säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 26 november 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 26 november 2015 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar