XPS™ till Schweiz

Universitetssjukhuset i Lausanne CHUV, Schweiz har beslutat att anskaffa Xvivo Perfusion System, XPS™, vilket är det första systemet som levereras till Schweiz. Leverans och installation av XPS™ är beräknad att ske i mars 2016.

XPS™ är marknadens enda system för Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) som är godkänd på alla viktiga marknader inklusive av FDA i USA. XPS™ är ett komplett system som ger användaren flexibilitet att genomföra utvärdering av lungor inför transplantation genom ett standardiserat och förenklat förfarande. EVLP med XPS™ har gett goda kliniska resultat på ledande lungtransplantationskliniker i USA och Europa. I Europa kommer nu fem kliniker ha tillgång till XPS-systemet, varav en i Schweiz.

”Det är mycket glädjande att kliniken i Lausanne, som är en av de mest betydande i Schweiz, nu beslutat sig för att använda EVLP med hjälp av XPS™-systemet”. säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 29 januari 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59 alternativt +1 720 616 2101, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 29 januari 2016 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB is a medical technology company which develops solutions and systems for assessing and preserving organs outside the body and for selecting usable organs and maintaining them in optimal condition pending transplantation.
The company is headquartered in Gothenburg, Sweden, and has one office in the USA. The XVIVO share is listed on NASDAQ OMX First North and has the ticker symbol XVIVO. More information can be found on the website www.xvivoperfusion.com. The Certified Adviser is Redeye, www.redeye.se.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Corporate identity number 556561-0424.
Tel: 46 31 788 21 50. Fax: 46 31 788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Website: www.xvivoperfusion.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar