XVIVO får Horizon 2020 finansiering

Den Europeiska kommissionen har valt XVIVO Perfusions projekt "Biomarkörer för klinisk bedömning av lungor avsedda för transplantation" för finansiering genom forskning och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Sammanlagt 2.666 förslag lämnades in till den första ”SME (Small Medium Enterprises) Instrument” utlysningen inom den Europeiska kommissionens nyetablerade forskning och innovationsprogram Horizon 2020. 155 projekt från 21 länder valdes ut för finansiering av en fas 1 förstudie. Varje projekt får 50.000 Euro för att utföra en genomförbarhetsstudie och att förbereda ett fas 2 program, vilket om det beviljas, kan komma att resultera i att ytterligare finansiering erhålls.

"Vi är glada för att ha blivit utvalda i konkurrens med många andra kvalificerade bolag. Fokus ligger nu på att nå målen för fas 1 och i förberedelserna inför en klinisk studie i projektfas 2, "säger Petra Apell, regionchef på XVIVO Perfusion.

Målet med projektet är att identifiera biomarkörer och medicintekniska produkter som kan ytterligare förbättra utvärderingen av lungor vid Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP). Lungtransplantation är det enda behandlingsalternativet för vissa patienter som lider av allvarliga lungsjukdomar. Cirka 80 procent av alla donerade lungor används inte för transplantation idag. Den främsta orsaken är osäkerhet om funktion och kvalitet av lungan. EVLP är en teknik som används för att bedöma kvaliteten på donerade lungor före transplantation. EVLP kan potentiellt leda till en ökning av utnyttjandegraden av donerade lungor från dagens 20 procent till 40-60 procent. Validerade och objektiva parametrar för utvärdering av lungor vid EVLP förväntas förbättra de kliniska resultaten vid lungtransplantationer efter EVLP.

"Vi är mycket glada över att den Europeiska kommissionen har beslutat att stödja detta projekt ekonomiskt. Nya biomarkörer kan leda till fortsatt utveckling och expansion av organperfusionsmarknaden ", säger Dr Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg 19 september 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson
CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 19 september 2014 kl. 8:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar