Ytterligare stämning mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag rörande Perfadex

Ytterligare stämning mot Vitrolife har inkommit rörande Perfadex. Eftersom produkterna såldes före utdelningen av XVIVO Perfusion hanterar Vitrolife stämningarna även framgent.

Under det tredje kvartalet informerades att Southwest Transplant Alliance och University of Texas stämts tillsammans med Vitrolifes amerikanska dotterbolag, med krav på skadestånd av anhöriga till en avliden patient 2010 i samband med en lungtransplantation. Under det fjärde kvartalet har det inkommit två liknande stämningar mot samma parter.

Perfadex är en organpreservationslösning som varit godkänd av FDA för den amerikanska marknaden sedan 2001 och har sedan dess marknadsförts av Vitrolife fram till september 2012. Från och med oktober 2012 marknadsförs Perfadex av XVIVO Perfusion på den amerikanska marknaden. Lösningen används idag av samtliga lungtransplantationscentra i USA och har hittills brukats vid tusentals lungtransplantationer. Eftersom produkterna såldes före oktober 2012 är XVIVO Perfusion inte en del av stämningen.

Processerna har ännu inte gått till domstol utan befinner sig i ett tidigt stadium där bevis rörande anklagelserna ska läggas fram i en så kallad discovery process. De advokater som företräder Vitrolife och dess försäkringsbolag bedömer, baserat på nu känd information, att Vitrolife har hög sannolikhet att vinna om stämningen går till domstol.

Göteborg 7 februari 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, VD, tel: 031-788 21 50, e-post: magnus.nilsson@xvivoperfusion.com
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 073-519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
För ytterligare information om Xvivo Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 7 februari 2013 kl. 08:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar