Ny, snabbare och flexiblare formanläggning ökar maxkapaciteten i gjuteriet med 70 procent

I oktober 2012 beslutade Xylems koncernledning att satsa drygt 100 miljoner kronor på den utbyggnad och den nya formanläggningen i Emmaboda som nu är tagen i drift. Bakgrunden är flera års stark tillväxt samt ett ökat behov av korta ledtider för strategiska delar till marknaderna i Europa och Nordamerika.

Förutom själva tillbyggnaden av gjuteribyggnaden på 1600 kvm som invigdes i november 2013, har nu även formanläggningen, hjärtat i gjuteriet, bytts ut mot en större, snabbare och flexiblare anläggning. Kylningskapaciteten har förbättrats och större och fler olika artiklar kan gjutas än tidigare. Det innebär en uppskattad ökning av maxkapaciteten från 12 000 till 20 000 ton/år.

- I gjuteriet tillverkas ca 1300 olika artiklar. Det innebär att vi ofta kör korta serier, vilket kommer att gå mycket snabbare med vår nya maskin. De flesta gjuterier runt om i världen växlar mellan olika modeller 1 till 2 gånger per dag. Vi kan byta delar som vi producerar upp till 30 gånger per dag. Detta gynnar naturligtvis våra ledtider och i slutänden också våra kunder eftersom vi kan anpassa oss efter marknadens behov säger Lars-Göran Nilsson, Platschef Emmaboda.

Den nya formanläggningen installerades i gjuteriet parallellt med att den tidigare anläggningen producerade för fullt. Xylem tillverkar gjutgods av både gråjärn och hårdjärn, även om den övervägande delen av volymen är gråjärn. Hårdjärn är mer än sex gånger så slittåligt och används därför i pumphjul och insatsringar.

Strategiskt viktiga delar som tillverkas i gjuteriet:

  • Pumphjul
  • Olika typer av insats-/ och slitringar
  • Pumphus
  • Högeffektiva statorhus

Kontakt:

Lars-Göran Nilsson, Platschef Xylem Emmaboda, tel 0471-24 70 00

Ola Gustavsson, Projektledare Xylem Emmaboda, tel 0471-24 07 73

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 13 000 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen. För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se

Om oss

Hur kan Xylem hjälpa dig? Xylem (XYL) är en världsledande leverantör av vattenteknologi. Vi transporterar, renar, testar och hjälper våra kunder använda vatten på ett effektivt sätt inom kommunala anläggningar liksom i bostäder och kommersiella byggnader, samt industri och jordbruk. Företaget är verksamt i över 150 länder med ett antal marknadsledande varumärken och våra medarbetare besitter bred applikationsexpertis med stark inriktning på att hitta lokala lösningar på värdens mest utmanande vatten- och avloppsproblem. Xylem som lanserades under 2011 efter avknoppning av den vattenrelaterade verksamheten inom ITT Corporation, har sitt huvudkontor vid Rye Brook, NY, med 2013 intäkter på 3,8 miljarder USD och 12 500 anställda jorden runt. Namnet Xylem härstammar från den gamla grekiskan och är en vävnad som transporterar vatten i växter och belyser den effektiva tekniken i vår vattenfokuserade verksamhet genom att förknippa den med det bästa systemet för vattentransport som finns - naturens eget. För mer information, besök oss gärna på http://www.xylem.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar