Xylem Sverige nyanställer och satsar i region Mitt

Xylem Sverige har en rikstäckande försäljnings- och serviceverksamhet uppdelad i fyra regioner. Regionen har fyra centra med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping och Örebro. Region Mitt har ett 60 tal anställda och gör nu ytterligare nyanställningar och omfördelningar för att möta upp satsningar inom framförallt VVS, VA och Service. Regionen leds av Reine Lindholm regionchef, Stefan Bergendahl försäljningschef och Charlotte Hansen chef innesäljarorganisationen.

 

Nyanställningar och kommande satsningar:

  • Peter Edvardsson är anställd som utesäljare-VVS i Stockholm från den 1/12. Peter kommer närmast från IFÖ där han arbetat i mer än 10 år. Peter har bred branscherfarenhet vilket kommer till stor nytta av i vår VVS-satsning.
  • Sofia Forsgren som för närvarande är säljare för reningsverk på Xylem startar sin nya tjänst som Utesäljare-VVS i Stockholm den 1/10 och kommer tillsammans med Peter dela på uppgiften att driva VVS-affären till nya höjder i regionen.
  • Gunnar Leijon börjar den 1/10 som VA-säljare på kontoret i Uppsala. Gunnar arbetar idag som Utesäljare VA/IND hos Grundfos vilket han har gjort i sju år.
  • I ett led att kunna utveckla serviceaffären i Storstockholm har Anders Nyström utsetts till Servicesäljare. Anders rapporterar i sin nya roll till Stefan Källström servicechef Storstockholm samt i rena säljfrågor till Stefan Bergendahl försäljningschef för regionen. Anders har redan startat i sin nya roll och levererat nya projekt och kunder in i serviceverksamheten.
  • Gerry Olsson som tidigare alternerat mellan serviceadministration och service i Uppsala går från och med den 1/10 in på heltid som serviceadministratör. Gerry kommer i framtiden att rapportera till Charlotte Hansen chef för innesälj på regionen.
  • Conny Frank har börjat som servicetekniker Industri med placering i Norrköping. Conny kommer senast från R-Con, där han bland annat arbetat med montage av sprinkleranläggningar.  
  • Bosse Svensson tidigare Maintpartner och Öhbergs-pumpservice har engagerats för att hjälpa oss komma igång med service i södra Stockholm. Bosse rapporterar till Stefan Källström servicechef Storstockholm och Reine Lindholm regionchef.

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen. För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se

Om oss

Hur kan Xylem hjälpa dig? Xylem (XYL) är en världsledande leverantör av vattenteknologi. Vi transporterar, renar, testar och hjälper våra kunder använda vatten på ett effektivt sätt inom kommunala anläggningar liksom i bostäder och kommersiella byggnader, samt industri och jordbruk. Företaget är verksamt i över 150 länder med ett antal marknadsledande varumärken och våra medarbetare besitter bred applikationsexpertis med stark inriktning på att hitta lokala lösningar på värdens mest utmanande vatten- och avloppsproblem. Xylem som lanserades under 2011 efter avknoppning av den vattenrelaterade verksamheten inom ITT Corporation, har sitt huvudkontor vid Rye Brook, NY, med 2013 intäkter på 3,8 miljarder USD och 12 500 anställda jorden runt. Namnet Xylem härstammar från den gamla grekiskan och är en vävnad som transporterar vatten i växter och belyser den effektiva tekniken i vår vattenfokuserade verksamhet genom att förknippa den med det bästa systemet för vattentransport som finns - naturens eget. För mer information, besök oss gärna på http://www.xylem.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar